Fortrydelsesformular

Denne formular udskrives, udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Klud APS
Poul Anker Bechs Vej 51
9200 Aalborg SV

Denmark
E-mail: info@klud.info

 

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

– Bestilt den _________________________________________________________

 

– Ordrenummer ______________________________________________________

 

– Bestilt af (navn) ______________________________________________________

 

– Bestillers adresse ______________________________________________________

 

– Bestillers underskrift _____________________________________________________